5.jpg

energy

אגף בינוי ותחזוקה אחראי להפעלת ותחזוקת מערכות קירור / חימום / איוורור ומים באוניברסיטה. הפעלת ותחזוקת מערכות אלה כרוכה בצריכת אנרגיה המופקת מדלק.

בהתאם למדיניות הפיכתה של אוניברסיטת חיפה לקמפוס ירוק, מפעיל אגף בינוי ותחזוקה  פרוייקטים מיוחדים שמטרתם להביא לחסכון בהוצאות דלק, מים ותחזוקה. פרויקטים אלה משפרים את פעילות מערכות הקירור, חימום, איוורור והמים ומכניסים מערכות בעלות טכנולוגיה מודרנית וחדשנית התורמות להפחתת זיהום האויר, ובכך תורמות לאיכות חיים ירוקה יותר בקמפוס. פרטים נוספים בכתבה הבאה
פרוייקטים